Privacybeleid

Privacy is van groot belang voor Fris Motorservice (verder te noemen Fris) en we willen open en transparant zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Wie is de beheerder van jouw persoonsgegevens?

Het Nederlandse bedrijf Fris Motorservice (verder te noemen Fris) is de beheerder van de persoonsgegevens die je ons verstrekt en is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Fris Motorservice
Otterkoog 14h
1822 BW ALKMAAR
KvK inschrijving nummer 82845867

Slaan wij jouw gegevens op?

De gegevens die wij van je verzamelen worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”) en worden niet overgedragen aan en verwerkt in een land buiten de EER.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Jouw gegevens worden niet met andere bedrijven gedeeld. We zullen jouw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden voor marketingdoeleinden.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?

Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van je verzamelen, hebben wij een grondslag die de verwerking van jouw gegevens rechtvaardigt.

Wat zijn jouw rechten?

Recht op toegang:

Je hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we van je bewaren. Je kunt contact opnemen met Fris en wij zullen deze persoonsgegevens per e-mail aan je overdragen.

Recht op portabiliteit:

Wanneer Fris je persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van jouw toestemming of op basis van een overeenkomst, heb je het recht om een kopie te krijgen van jouw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, overgedragen aan jou of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die je ons verstrekt hebt.

Recht op correctie:

Je hebt het recht om te verzoeken om correctie van jouw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens. Als je bij Fris staat ingeschreven als klant kun je jouw persoonsgegevens laten aanpassen bij een (volgend) bezoek of via e-mail.

Recht op verwijdering:

Je hebt het recht om op elk moment de door Fris verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:
* je hebt een lopend verhuurcontract of (voorlopige) reservering
* je hebt een motor in onderhoud of stalling bij Fris
* je hebt een lopende schadeclaim
* indien je een dienst van ons hebt afgenomen, bewaren we jouw persoonsgegevens in verband met jouw transactie ten behoeve van de boekhoudregels.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang:

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Fris. Fris zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan jouw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden. Indien je niet langer direct marketing wenst te ontvangen, kun je de instructies volgen in elke marketingmail (Nieuwsbrief).

Recht op restrictie:

Je hebt in de volgende omstandigheden het recht om Fris te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken:
* als je bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van Fris, beperkt Fris elke verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang.
* indien je een claim hebt ingediend dat je persoonsgegevens incorrect zijn, moet Fris elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens.
* als de verwerking onwettig is, kun je je verzetten tegen de verwijdering van jouw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik van jouw persoonsgegevens
* als Fris de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor jou nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.

Hoe kun je jouw rechten uitoefenen?

We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom willen wij je vragen met betrekking tot je  bovengenoemde rechten goed behandelen. Je kunt ons altijd bereiken via info@frismotorservice.nl.

Data Protection Officer

We hebben geen Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) benoemd, om ervoor te zorgen dat we jouw persoonsgegevens continu op een open, accurate en legale manier verwerken. Je kunt contact opnemen met ons via info@frismotorservice.nl met Privacy als onderwerp.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Indien je van mening bent dat Fris jouw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kun je contact met ons opnemen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Updates van onze privacyverklaring

Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze websites. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van jouw persoonsgegevens, de identiteit van de Controller (beheerder) of jouw rechten.

Betalingsgegevens

Bij de inschrijving als klant van Fris Motorservice leggen wij jouw persoonsgegevens vast inclusief gegevens van je bank en/of creditcard. Bij het voldoen van de factuur van uitgevoerd onderhoud, wordt vervolgens de betaalwijze geregistreerd. Je bank- en betalingsgegevens worden hierbij opgeslagen. Elke betaalmogelijkheid is beveiligd. Je betalingsgegevens worden enkel en alleen vastgelegd voor gebruik door Fris.

Waarom gebruiken we jouw persoonsgegevens?

We gebruiken je persoonsgegevens bij het vastleggen van het afnemen van één of meerdere diensten van Fris. Bij het registreren online verwerken wij deze gegevens om je verder te informeren over de leveringsstatus of eventuele problemen met betrekking tot de levering van de dienst. Verder gebruiken wij je persoonsgegevens om je betalingen te beheren. We gebruiken ook jouw gegevens om klachten, schadeclaims en eventuele garantiezaken te behandelen. Je persoonsgegevens worden gebruikt om je te identificeren. We willen jou verschillende alternatieve betaalmethoden aanbieden en analyseren je gegevens om uit te vinden welke alternatieve betaalmethoden voor jou beschikbaar zijn, met inbegrip van je betalingsgegevens.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:
* contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
* betalingsgegevens
* gegevens met betrekking tot de registratie van de (eigen) motor
Als geregistreerde Fris klant verwerken we ook de persoonsgegevens die zijn verstrekt met betrekking tot je activiteiten als klant, zoals:
* uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden aan de (eigen) motor
* aankoop onderdelen en overige materialen ten behoeve van de (eigen) motor
Je persoonsgegevens worden niet doorgestuurd aan derden.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens?

De verwerking van je persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening die je afneemt van Fris te verwerken en leveren.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens zolang je een actieve klant bent.